Αρκτική: Μία νέα «Μέση Ανατολή»;

Για πολλά χρόνια, η περιοχή της Αρκτικής υπήρξε αφιλόξενη και απλησίαστη, κυρίως λόγω του κλίματός της, αλλά και της αδυναμίας προσέγγισής της δίχως τη χρήση ειδικών μέσων που απαιτούσαν μεγάλο κόστος. Ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής, όμως, πλέον συντέλεσε στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Η περιοχή του Βόρειου Πόλου έχει πάψει να αποτελείται από απροσπέλαστους…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest