Η άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού

Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) τελικά δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε; Πολλοί είναι εκείνοι (ανάμεσά τους και κάποια κράτη-μέλη ιδρυτές) που αμφισβητούν τον θεσμό της ΕΕ σήμερα. Ο Ευρωσκεπτικισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία, η οποία εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στους κόλπους της Ευρώπης. Μια ιδεολογία που εκφράζει αμφιβολία ή αμφισβήτηση προς το θεσμό…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest