Η οικονομική σημασία των βάσεων δεδομένων και η κατάργηση της ιδιωτικότητας

Μια νέα επικερδής και ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία έχει θέσει τους κανόνες στον τομέα της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, επιβάλλοντας, πλέον, τους όρους και στο διεθνές οικονομικό σύστημα.Τα δεδομένα πια ρέουν στο διαδίκτυο, δημιουργώντας καινούριες συνθήκες, νέες πολιτικές και -το σημαντικότερο- νέα οικονομικά συστήματα. Η ψηφιακή πληροφορία έχει διαφορετική σύσταση, αλλά ακολουθεί την ίδια ροή, αποσπάται,…

Read more

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, η αρχή της μη διάκρισης και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ενδελεχής ανάλυση που προηγήθηκε -τόσο αναφορικά με το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως συνέπεια τρομοκρατικών επιθέσεων, όσο και αναφορικά και με την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας- μας οδηγεί σε μία άλλη, εξίσου σημαντική και πολυεπίπεδη θεματική: αυτή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,…

Read more

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

Εισαγωγικά Αναφορικά με την αξία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων Από καταβολής κόσμου, αποτελεί κοινή παραδοχή πως η ύπαρξη και η δράση ενός ανθρώπου, εντός του κοινωνικού ιστού, είναι στενότατα και αναπόδραστα συνδεδεμένη με την επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή προϋποθέτουν…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest