Το προφίλ του ισλαμιστή εξτρεμιστή στη Δύση

Εισαγωγή Ο προσδιορισμός του προφίλ του τρομοκράτη είναι ένα από τα εργαλεία των κρατικών αρμόδιων αρχών για την αντιτρομοκρατία και τον εντοπισμό των υπόπτων τρομοκρατών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα σύνολο ψυχολογικών, κοινωνικο-οικονομικών και φυλετικών χαρακτηριστικών, το οποίο χαρακτηρίζει ένα άτομο με κλίση για την ανάληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αμφισβητούν τη χρησιμότητα…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest