Οι “φράχτες” της Ευρώπης

Με το βλέμμα στραμμένο τα τελευταία χρόνια στην αδιάκοπη προσπάθεια της Ευρώπης να αναστήσει τις κατακερματισμένες οικονομίες των χωρών της, στο μεταξύ γινόταν η επώαση μιας κοινωνικής-ανθρωπιστικής κρίσης και αυτή τη στιγμή γράφεται ξανά ιστορία στο προσφυγικό! Από την αρχή του 2015 έως και σήμερα ένα κράμα από πρόσφυγες και μετανάστες, που ανέρχεται σε αριθμό…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest