Η «Μανωλάδα» στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Μετά τις 20 Ιανουαρίου 2016 αναμένεται να εκδικαστεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η προσφυγή των 42 εργαζομένων από το Μπαγκλαντές κατά της Ελλάδος, οι οποίοι εργάζονταν σε καλλιέργειες φράουλας στην περιοχή της Μανωλάδας, Ηλείας. Η χώρα μας εγκαλείται για πιθανή παράβαση του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορά…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest