“Κουρδική Άνοιξη”

Αναμφίβολα, στο παγκοσμιοποιημένο πλέον διεθνές σύστημα, κάνουμε λόγο για την ύπαρξη εθνοτικών συγκρούσεων, οι οποίες εδράζονται κυρίως στην έννοια της εθνικής κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης. Οι παραπάνω συγκρούσεις επεκτείνονται και σε πολιτισμικούς άξονες, καθώς εθνικά ομοιογενείς ομάδες προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν μέσα από το αίσθημα του “συνανήκειν” στα πλαίσια ίδρυσης ενός  έθνους-κράτους. Σήμερα γινόμαστε θεατές της εκμηδένισης…

Read more

Οι Κούρδοι: τότε και σήμερα

 Ο Κουρδικός λαός και η περιοχή οίκησης τους πηγαίνει πίσω πολλά χρόνια. “Οι Κούρδοι ανήκουν στους ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Το 1000 π.χ. οι φυλές των Κούρδων εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Μεσοποταμίας, στην περιοχή μεταξύ των λιμνών Ουρμίγια και Βαν, στα οποία κατοικούν ακόμη και σήμερα. Αυτές οι φυλές το 700-800 π.χ. ονομάστηκαν Μήδες. Από την εποχή αυτή…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest