Η ασφάλεια της Ελλάδας στο θαλάσσιο περιβάλλον-Λιμενικό ή Ακτοφυλακή;

Με τον όρο προβολή ισχύος αναφερόμαστε: Στην ικανότητα ενός κράτους να εφαρμόζει την ισχύ του -πολιτική, οικονομική, διεθνή ή στρατιωτική- ώστε ραγδαία και αποτελεσματικά να αναπτύσσει και να διατηρεί δυνάμεις σε απομακρυσμένες περιοχές, να αντιμετωπίζει επιτυχώς κρίσεις, να συνεισφέρει στην εθνική αποτροπή και να προάγει την περιφερειακή σταθερότητα. Το ρόλο αυτό, στο θαλάσσιο στοιχείο, παραδοσιακά…

Read more

Η επέκταση των παραβιάσεων στο Βόρειο Αιγαίο- η Τουρκία επεκτείνεται

Το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί μια αλλαγή της Τουρκικής πολιτικής στο Ανατολικό Αιγαίο, η οποία χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση των παραβιάσεων τόσο του εθνικού εναέριου χώρου μας, όσο και των χωρικών μας υδάτων. Η νέα αυτή επεκτατική πολιτική ξεκίνησε να υλοποιείται μετά την άφιξη του ΝΑΤΟ στην περιοχή για την προστασία των θαλασσίων μας συνόρων από…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest