Μετά τον «Τσαβισμό» τί;

Σύντομο προφίλ της Βενεζουέλας: Η Βενεζουέλα, ή – όπως ονομάζεται επισήμως – η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως, και τεράστιες ποσότητες άνθρακα, σιδηρομεταλλέυματος, βωξίτη και χρυσού. Παρόλο το γεγονός της προαναφερθείσας αφθονίας σε φυσικούς πόρους, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα οικονομικά αυτάρκη και ανεξάρτητη, η…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest