Δικαιώματα της ΛΟΑΤ+ κοινότητας και Μαλαισία: Ένα βήμα πίσω;

Στον 21ο αιώνα, η πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, ο σεβασμός απέναντι στην ελευθερία λόγου και στην ελευθερία έκφρασης και συνείδησης φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της γης, άνθρωποι που ανήκουν στην ΛΟΑΤ+ κοινότητα αντιμετωπίζονται διαφορετικά -έως και ρατσιστικά-, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μειονότητα, και όχι ενσωματωμένο τμήμα της κοινωνίας.…

Read more

Ενδοοικογενειακή βία: Μια λανθάνουσα μορφή καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η προστασία και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί αναμφισβήτητα κύριο μέλημα των λαών, με πληθώρα δεσμευτικών νομικών κειμένων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να την εγγυάται. Τί συμβαίνει, όμως, όταν τα δικαιώματα αυτά καταπατούνται μέσα στον ίδιο τον θεσμό της οικογένειας; Στην περίπτωση αυτή, αναφερόμαστε στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία -ανεξαρτήτως…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest