Οικονομική ανισότητα στα μοντέλα καπιταλισμού: φενάκη ή διαχρονικό φαινόμενο;

Η βιομηχανική επανάσταση σηματοδότησε το πέρασμά μας στην καπιταλιστική εποχή, όπου αναδύθηκαν πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά αποτελεί η διαχείριση των οικονομικών ανισοτήτων. Σήμερα υφίσταται διαχείριση των οικονομικών ανισοτήτων, και κατά πόσο ενυπάρχει στα μοντέλα καπιταλισμού των ανεπτυγμένων κρατών; Είναι φαινόμενο που ξεπεράστηκε, ή ακόμα μας ταλανίζει; Ορισμός της Οικονομικής Ανισότητας Προτού ορίσουμε το περιεχόμενο…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest