Η συμφιλίωση δύο «προαιώνιων εχθρών»: Διδάγματα από την ελληνοτουρκική συνεργασία κατά το Μεσοπόλεμο

Το κλίμα έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, το οποίο ανά περιόδους αυξάνεται ή μειώνεται, δείχνει να έχει καταστεί ως μια μόνιμη κατάσταση στις σχέσεις των δύο κρατών. Οι συχνές αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, σε συνδυασμό με ιστορικά γεγονότα καταστροφικά για τον ελληνισμό –όπως η Μικρασιατική Καταστροφή και…

Read more

Ο ρόλος των αντιλήψεων και των παρανοήσεων στην ιστορία της Διεθνούς Πολιτικής

Στο πεδίο ερμηνείας και ανάλυσης της δράσης των κρατών στο διεθνές σύστημα -και όχι μόνο- υπάρχει μια θεωρητική προσέγγιση που επικεντρώνεται στις αντιλήψεις και στις πεποιθήσεις των δρώντων, και στο πώς αυτές τους επηρεάζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά αξονικά στοιχεία της Διεθνούς Πολιτικής, αλλά και των Διεθνών…

Read more

“War Plan Red”: ΗΠΑ v. Βρετανικής Κοινοπολιτείας

Όπως μαρτυρά η ιστορία, τα κράτη, όντας παραδοσιακά οι βασικοί ανταγωνιστές ισχύος στη διεθνή αρένα, μπορούν να καταφύγουν σε πολεμικές ενέργειες για μία πληθώρα λόγων. Ένας από τους βασικότερους είναι η αίσθηση ότι απειλείται η επιβίωσή τους από την επεκτατική προοπτική ενός άλλου κράτους. Ακόμα, όμως, κι αν μία τέτοια απειλή είναι υπαρκτή, δεν σημαίνει…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest