Ο παλιός και ο νέος Δρόμος του Μεταξιού: Η κατάρρευση ενός μύθου

Όταν ακούμε – ή διαβάζουμε – για το Δρόμο του Μεταξιού, αμέσως μας έρχεται στο νου η εικόνα μιας ενιαίας αρχαίας οδού που ξεκινούσε από τα βάθη της Ασίας, και μέσω της οποίας διακινούνταν προς τη Δύση μετάξι και άλλα πολύτιμα προϊόντα. Η ιδέα αυτή ξαναήρθε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με το πρόγραμμα “Μία…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest