Σύντομη ανάλυση της δράσης των μυστικών υπηρεσιών

Από τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» μέχρι το «Snowden» και το πιο πρόσφατο «Red Sparrow», πολλές ταινίες έχουν βγει στους κινηματογράφους οι οποίες ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Λαμβάνοντας κάποια στοιχεία και από τις τρεις ταινίες, ανεξάρτητα από το ποιοτικό τους υπόβαθρο, στο παρόν άρθρο γίνεται μία θεωρητική ανάλυση των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών.…

Read more

Ειδικές Δράσεις: Μυστικές Επιχειρήσεις και Παραπλάνηση

Μυστικές Επιχειρήσεις (Covert Actions) Γενικό πλαίσιο & Ορισμός Επιθυμώντας κανείς να ερευνήσει το πλαίσιο των Μυστικών Επιχειρήσεων, σημαντικό είναι να γνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές, μαζί με τη Συλλογή και Ανάλυση και την Αντικατασκοπεία, αποτελούν τις τρεις κυριότερες αποστολές πληροφόρησης. Μάλιστα, ο τομέας των Μυστικών Επιχειρήσεων συνιστά και τον πιο αμφιλεγόμενο, κυρίως λόγω των μέσων που χρησιμοποιούνται…

Read more

Οι μεγαλύτερες μυστικές υπηρεσίες: δράσεις και συνεργασίες στο μέτωπο της τρομοκρατίας

Οι πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας που έλαβαν χώρα στην καρδιά της Ευρώπης (Παρίσι, Βρυξέλλες), αλλά και στην τουρκική πρωτεύουσα, ανέδειξαν μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του υπόλοιπου κόσμου, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Είναι προφανής η μέγιστη σημασία της ύπαρξης στοχευμένης και καίριας πληροφόρησης,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest