Τα τεχνητά νησιά και η σημασία τους για το Διεθνές Δίκαιο

Γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι τα τεχνητά νησιά αποτελούν δομές που δεν έχουν σχηματιστεί με φυσικό τρόπο. Η δημιουργία τους επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της βυθοκόρησης, με την επέκταση των υφιστάμενων νησίδων, την κατασκευή σε υφιστάμενους υφάλους ή τη συνένωση αρκετών φυσικών νησίδων σε ένα μεγαλύτερο νησί. Σύμφωνα με την τεχνοκρατική έννοια του όρου, η βυθοκόρηση…

Read more

Αίνιγμα για δυνατούς λύτες η κατάσταση στη Νότια Κινεζική Θάλασσα

   Τα τελευταία χρόνια η Θάλασσα της Νότιας Κίνας έχει γίνει ένας σημαντικός τομέας ανησυχίας για την Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Αρχίζοντας με τα δεδομένα, οι κύριοι παράγοντες που επίσημα δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας είναι η Κίνα, η Ταϊβάν και ο περιφερειακός οργανισμός ASEAN. Το πρόβλημα…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest