ΛΟΑΤ κοινότητα: ομοφοβία και γονεϊκή αποδοχή.

«LGBT κοινότητα: η γονεϊκή αποδοχή, η ομοφοβία και τα δικαιώματα» Κατάθεση ψυχής: η φωτεινή εξαίρεση σε έναν καλά εδραιωμένο κανόνα. Μία σπάνια για τα ελληνικά-κυπριακά δεδομένα -και εξαιρετικά ανθρώπινη- κατάθεση ψυχής έκαναν πρόσφατα τέσσερις γονείς παιδιών που ανήκουν στην ΛΟΑΤ κοινότητα Κύπρου. Στόχος τους δεν ήταν άλλος από την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας που,…

Read more

Καιρός για καταστολή. Ή όχι; Η Παράβαση ως Δικαίωμα του Κράτους.

Η μέριμνα της διεθνούς κοινότητας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων συχνά προσκρούει στον κλοιό της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας εντός των κρατών. Μια τέτοια πραγματικότητα αποτελεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εμπερικλείει στην έννοιά της διάφορες μεθόδους μη ειρηνικής επίλυσης των περιστάσεων -χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη της ένοπλης σύρραξης-,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest