Ανθρωπιστική κρίση στο Lake Chad Basin

Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ως ανθρωπιστική κρίση ορίζεται «μια κατάσταση εντός της οποίας απειλείται η ανθρώπινη ζωή, η υγεία και η διαβίωση». Η κρίση εμφανίζεται συνήθως στο πλαίσιο έλλειψης προστασίας όπου διάφοροι προ-υπάρχοντες παράγοντες επιδεινώνονται από μια φυσική καταστροφή ή ένοπλη σύρραξη, αυξάνοντας την καταστροφή (Humanitarian Coalition, 2015). Στην περίπτωση της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest