Το 2016 φέρνει νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Με την έλευση του 2016 άλλοι προσδοκούν οικονομική ανάπτυξη και αύξηση ισχύος, άλλοι απονομή της δικαιοσύνης και ευημερία για τους λαούς του κόσμου. Ίσως αυτά να είναι φρούδες ελπίδες για κάποιους, ή πρωταρχικός στόχος για κάποιους άλλους. Σίγουρα, όμως, όλοι αναμένουν με ανυπομονησία την πολυπόθητη ισορροπία και σταθερότητα. Τα δυσάρεστα νέα είναι πως αυτή η…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest