Οι προεκτάσεις του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού στην Αυστραλία και την Αμερική

Πόσο αλλόκοτη ακούγεται η προσπάθεια αναγκαστικής αφομοίωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών στη δυτική κουλτούρα και η δημιουργία ενός νομιμοποιητικού καλύμματος για την υφαρπαγή της γης των Αβορίγινων στην Αυστραλία και των Ινδιάνων στην Αμερική; Παρότι ηχούν σαν να βρίσκονται σε μία άλλη εποχή, με την οποία κυρίως έχουμε μία επιφανειακή επαφή μέσω των ταινιών «western», αυτά…

Read more

Η σημασία του πολιτισμικού υποβάθρου στην Οικονομική Ανάπτυξη

Η επικράτηση των νεοκλασικών οικονομικών επέβαλε επί χρόνια μία μηχανική προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αδυναμία της ακριβούς αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσω αυτών των οικονομικών μοντέλων οδηγεί τους οικονομολόγους στην ενσωμάτωση και λήψη υπόψιν νέων παραμέτρων. Μία από τις παραμέτρους που κερδίζει έδαφος, τα τελευταία χρόνια, είναι η κουλτούρα. Πράγματι, κατά τη…

Read more

Barnevernet: η αμείλικτη προστασία της απομάκρυνσης

Το πλαίσιο προστασίας στη Νορβηγία Ως επακόλουθο της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 ήρθε, το 1956, η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δ.Δ.Π.). Η Νορβηγία, η οποία βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο λόγω των ιδιαίτερων μεθόδων της για την προστασία των παιδιών, επικύρωσε την εν λόγω Διακήρυξη το 1991, και την ενσωμάτωσε στο εθνικό…

Read more

Η “νομιμοποίηση” της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου συνίσταται στην έρευνα, μελέτη και ανάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, του φαινομένου “ενδοοικογενειακή βία”, σε σχέση, συγκεκριμένα, με τη Ρωσία. Αφορμή γραφής αυτού του άρθρου είναι η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Ρωσίας προς την αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας, με την Κάτω Βουλή της χώρας -τη λεγόμενη Δουμά- να εγκρίνει,…

Read more

Η πολιτικοοικονομική κουλτούρα του Κινέζικου θαύματος

Η άνοδος της Κίνας στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα κλειστών οικονομιών που βάδισαν προς τη φιλελευθεροποίηση. Έχουν γραφτεί πολλές μελέτες και επιστημονικά άρθρα για την επιτυχία της Κίνας, για τον “τρόμο” των Η.Π.Α. σχετικά με την αυριανή τους σχέση, αλλά και για την αλληλεπίδραση της Κινέζικης απειλής με τους διάφορους…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest