Η πράσινη χρηματοδότηση ως αρωγός της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και η καταστροφή του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας, είναι ζητήματα πάντα επίκαιρα. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια, αυτά έχουν λάβει ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις – γεγονός που γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τα πορίσματα που εκδίδονται κατά καιρούς από μεγάλους διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Έτσι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest