60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης

Στις 25 Μαρτίου θα συμπληρωθούν και επίσημα τα 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης, ενός σχεδίου που στόχευε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη στενότερη συνεργασία, αλληλεγγύη και στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών και των λαών τους. Πρέσβευε τις βασικότερες αρχές του οράματος της Ε.Ε., με βασικό της σκοπό να φέρει την ειρήνη και την ευημερία…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest