Γιατί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αδρανεί στον ακρωτηριασμό Ινδών στρατιωτών;

Παρά την υπογραφή πληθώρας συμβάσεων και τις εξελίξεις στον τομέα απονομής δικαιοσύνης, το μυστήριο στις αμφισβητούμενες γραμμές ελέγχου εξακολουθεί να υφίσταται παγκοσμίως, με τα αρμόδια διεθνή δικαστήρια να αδυνατούν να επιληφθούν δραστικά επί της κατάστασης. Εναργέστερα, με αφορμή τα ακρωτηριασμένα σώματα δύο μελών των ινδικών δυνάμεων ασφαλείας -τα οποία βρέθηκαν τον Μάιο του 2017 στην αμφισβητούμενη…

Read more

Η ασφάλεια της Ελλάδας στο θαλάσσιο περιβάλλον-Λιμενικό ή Ακτοφυλακή;

Με τον όρο προβολή ισχύος αναφερόμαστε: Στην ικανότητα ενός κράτους να εφαρμόζει την ισχύ του -πολιτική, οικονομική, διεθνή ή στρατιωτική- ώστε ραγδαία και αποτελεσματικά να αναπτύσσει και να διατηρεί δυνάμεις σε απομακρυσμένες περιοχές, να αντιμετωπίζει επιτυχώς κρίσεις, να συνεισφέρει στην εθνική αποτροπή και να προάγει την περιφερειακή σταθερότητα. Το ρόλο αυτό, στο θαλάσσιο στοιχείο, παραδοσιακά…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest