Ο Παρθενώνας ως όριο της εθνικής ταυτότητας

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η μελέτη, ανάλυση και διερεύνηση της έννοιας της εθνικής ταυτότητας, όταν αυτή συναρτάται άμεσα με μία συγκεκριμένη τοπική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή το αίτημα παραχώρησης του ναού του Παρθενώνα για επίδειξη υψηλής ραπτικής από τον οίκο Gucci, θα αναλύσουμε τη συσχέτιση της εθνικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο σε σύνδεση με…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest