Η Βενεζουέλα στο έλεος του απολυταρχισμού

Η Βενεζουέλα σήμερα εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό πληθωρισμού παγκοσμίως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υπολογίζει ότι μέσα στο 2017 θα φτάσει το 720%, καθιστώντας αδύνατο στις οικογένειες να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις υπάρχουσες συνθήκες. Από το 2013, η οικονομία της χώρας έχει περιορισθεί κατά 27% -σύμφωνα με την τοπική τράπεζα επενδύσεων Torino Capital-, ενώ οι…

Read more

Μετά τον «Τσαβισμό» τί;

Σύντομο προφίλ της Βενεζουέλας: Η Βενεζουέλα, ή – όπως ονομάζεται επισήμως – η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως, και τεράστιες ποσότητες άνθρακα, σιδηρομεταλλέυματος, βωξίτη και χρυσού. Παρόλο το γεγονός της προαναφερθείσας αφθονίας σε φυσικούς πόρους, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα οικονομικά αυτάρκη και ανεξάρτητη, η…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest