Εμπορευματοκιβώτια: Η μινιμαλιστική ιδέα που άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο

Στο άκουσμα του όρου «παγκοσμιοποίηση», δύσκολα κανείς φέρνει στο μυαλό του τα μεταλλικά «κουτιά» μεταφοράς φορτίου – γνωστά και ως containers. Η ιδέα αυτή φαίνεται απλή και δεδομένη σήμερα, αλλά έφερε επανάσταση στη ναυτιλιακή βιομηχανία και, κατ’ επέκταση, στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Υπολογίζεται πως το 90 τοις εκατό όλου του παγκόσμιου εμπορίου σήμερα πραγματοποιείται δια…

Read more

“Juno Trader: το μήλο της έριδος “

Η τελευταία υπόθεση άμεσης απελευθέρωσης προκύπτει από την κράτηση του Juno Trader από την Γουινέα- Μπιασσάου στις 26 Σεπτεμβρίου 2004. Το Juno Trader ήταν ένα πλοίο που ανήκε στην κατηγορία των φορτηγών- ψυγείων και έφερε την σημαία του Αγ. Βικεντίου- Γρεναδινών και βρισκόταν στην κυριότητα της εταιρεία Juno Reefers Ltd. που εδρεύει στο Cape Town,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest