Μια σύγχρονη γενοκτονία στη Μιανμάρ;

Μια από τις μεγαλύτερες πληγές για τη διεθνή κοινότητα σήμερα είναι τα περιστατικά βίας και λεηλασίας που λαμβάνουν χώρα στη Μιανμάρ κατά της μειονότητας Rohingya που κατοικεί στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εκτεταμένες φονικές συγκρούσεις των Rohingya με τον στρατό και τις κυβερνητικές δυνάμεις της Μιανμάρ, η συνεχής παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος ατόμων που…

Read more

Η «ευθύνη προστασίας» πληθυσμών στις διεθνείς σχέσεις

Α. Εισαγωγή Η εμφάνιση του όρου “ευθύνη προστασίας” (Responsibility to Protect – R2P), στην αρχή της νέας χιλιετίας, αποτέλεσε μια αξιοσημείωτη “διπλωματική επινόηση” (Boisson de Chazournes, Condorelli, 2006), ικανή να αντικαταστήσει την -αρνητικά φορτισμένη- αντίληψη της ανθρωπιστικής επέμβασης, η οποία λειτούργησε επί μακρόν ως αιτιολογικός μανδύας μονομερών επεμβάσεων, για προστασία εκτεθειμένων σε κίνδυνο πληθυσμών. Οι…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest