Προκηρύξεις

Related Categories

Κατάθεση Βιογραφικού, Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων, Προκηρύξεις Οργάνωσης
Τίτλος Προκήρυξη Θέσης Μεταπτυχιακού Ερευνητή (1)
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Η Power Politics, σε συνεργασία με το Maritime and Seapower Analysis Group, προκηρύσσει την θέση ενός (1) ερευνητή για την θεματική “Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Ο επιλεχθείς υποψήφιος θα ενταχθεί στην Ομάδα Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (ΔΙΣΑ) της Power Politics και θα αποτελέσει μέλος του Maritime and Seapower Analysis Group. Σκοπός του θα είναι η παραγωγή κειμένων επί της θεματικής και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σεμινάρια και τεύχη.

Προϋποθέσεις
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες, Ναυτιλιακά ή  Κυβερνοασφάλεια / Κυβερνοπόλεμος
– Δημοσιεύσεις και εμπειρία στην αρθρογραφία
– Επιθυμητή η παλαιότερη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις

Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Τεχνικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τεχνικό Τμήμα της Power Politics:

-2ετής φοιτητής/τρια και άνω Πληροφορικής ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
– Η γνώση της πλατφόρμας του WordPress θα θεωρηθεί προσόν.
– Γνώσεις design θα θεωρηθούν προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Φιλολογικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τμήμα Επιμέλειας Κειμένων της Power Politics:

-3ετης φοιτητής/τρια και άνω Φιλολογίας, σχολής με συνάφεια ή με εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
-Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Τίτλος Κατάθεση Βιογραφικού στην Power Politics
Κατηγορίες Κατάθεση Βιογραφικού, Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Για την ένταξη σας σε κάποιο από τα ερευνητικά Τμήματα της Power Politics υποβάλετε:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πρόσφατο δείγμα γραφής (δημοσίευση ή πανεπιστημιακή εργασία)
 • Συνοδευτική επιστολή που θα περιγράφει τον λόγο επιλογής του Τμήματος και της Ομάδας.

Πληροφορίες

 • Όλες οι διαθέσιμες θέσεις στα Τμήματα δημοσιεύονται με την μορφή Προκήρυξης για συγκεκριμένες θέσεις και Ομάδες.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη για την Ομάδα του ενδιαφέροντος σας, καταθέστε σε αυτή τη φόρμα το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις υπάρξει διαθεσιμότητα.
 • Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε Οργανωτική θέση για την οποία δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη, καλείσθε να το αναφέρετε στη συνοδευτική επιστολή.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση για την λειτουργία των Τμημάτων επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Για την κατάσταση της αίτησης σας επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Δομή Τμημάτων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Άμυνας και Ασφάλειας (ΔΙΣΑΑ)

 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ) Αθήνα
 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ) Θεσσαλονίκη 
 • Ομάδα Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (ΔΙΣΙ) Αθήνα

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας (ΔΙΣΟ)

 • Ομάδα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ενεργειακής Πολιτικής (ΔΟΣΕΠ) Αθήνα

Τμήμα Δικαίου, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΔΙΚ)

 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ) Αθήνα
 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ) Θεσσαλονίκη 
 • Ομάδα Δίκαιο και Ασφάλεια Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (ΔΑΕΔ) Αθήνα
 • Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΑΔΙΚΟΠ) Αθήνα

Τμήμα Διπλωματίας και Πολιτικής

 • Ομάδα Διπλωματίας και Πολιτικής (ΔΙΠ) Αθήνα
 • Ομάδα Ιστορία και Πολιτική των Βαλκανίων Θεσσαλονίκη
Αίτηση


Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest