Προκηρύξεις

Related Categories

Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων, Προκηρύξεις Οργάνωσης, Κατάθεση Βιογραφικού
Τίτλος Ομάδα Δίκαιο και Ασφάλεια Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (ΔΑΕΔ) – Τμήμα Δίκαιο, Κοινωνία και Πολιτισμός (ΔΙΚ) – Τμήμα Αθηνών (Θέσεις: 4)
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από ζητήματα που αφορούν το εφαρμοστέο δικαιικό σύστημα καθώς και τις διακρατικές σχέσεις και τις συνιστώσες της ασφάλειας που αναπτύσσονται τόσο στον εναέριο χώρο εντός και εκτός εδαφικής κυριαρχίας του εκάστοτε κράτους, όσο και στο χώρο του διαστήματος.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 4-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΔΑΕΔ

-3ετής φοιτητής/τρια και άνω Διεθνών Σχέσεων, Νομικής ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.

Αίτηση


Τίτλος Ομάδα Οικονομία και Ενέργεια (ΕΝΕ) – Τμήμα Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομία (ΔΙΣΟ) – Τμήμα Αθηνών (Θέσεις: 4)
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από ζητήματα που αφορούν την ενέργεια ως μέσο της οικονομικής ανάπτυξης, θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας στα πλαίσια της περιβαλλοντικής κρίσης καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες χωρών που χρησιμοποιούν την ενέργεια, στην όποια μορφή της, ως μέσο άσκησης πολιτικής και παράλληλης ανάπτυξης.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 4-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΕΝΕ

-3ετής φοιτητής/τρια και άνω Διεθνών Σχέσεων, Νομικής ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.
– Μόνιμη διαμονή στην πόλη της Αθήνας.

Αίτηση


Τίτλος Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ) – Τμήμα Δίκαιο, Κοινωνία και Πολιτισμός (ΔΙΚ) – Τμήμα Θεσσαλονίκης (Θέσεις: 3)
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Λήξη 12/03/2017
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από ζητήματα κοινωνίας και πολιτισμού και εξετάζεται πως αυτά επηρεάζουν τόσο το εσωτερικό της κάθε χώρας όσο και το Διεθνές Σύστημα. Αναλύονται κοινωνικές νόρμες και συμπεριφορές, με απώτερο σκοπό την σύνδεση του επιπέδου με το Διεθνές και την ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης Πολιτικής και Κοινωνίας.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 4-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΔΙΔ

-3ετής φοιτητής/τρια και άνω Διεθνών Σχέσεων, Νομικής ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.
– Μόνιμη διαμονή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αίτηση


Τίτλος Ομάδα Ιστορία και Πολιτική των Βαλκανίων (ΒΑΛ) – Τμήμα Διπλωματία και Πολιτική (ΔΙΠ) – Τμήμα Θεσσαλονίκης (Θέσεις: 2)
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από την Ιστορία και την Πολιτική των Βαλκανικών κρατών και τον ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην περιφέρεια, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Σύστημα. Παρουσιάζεται η μοναδικότητα κάθε βαλκανικού λαού, αναλύονται ιστορικές σχέσεις και συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα Βαλκανικά κράτη αλλά και η σχέση τους με το υπόλοιπο Σύστημα με σκοπό την έρευνα του ρόλου και της εξέλιξης της Χερσονήσου υπό τις συνεχείς αλλαγές.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 4-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΒΑΛ

– 3ετής φοιτητής/τρια και άνω Βαλκανικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.
– Μόνιμη διαμονή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Φιλολογικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τμήμα Επιμέλειας Κειμένων της Power Politics:

-3ετης φοιτητής/τρια και άνω Φιλολογίας, σχολής με συνάφεια ή με εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
-Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Τίτλος Κατάθεση Βιογραφικού στην Power Politics
Κατηγορίες Κατάθεση Βιογραφικού, Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Για την ένταξη σας σε κάποιο από τα ερευνητικά Τμήματα της Power Politics υποβάλετε:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πρόσφατο δείγμα γραφής (δημοσίευση ή πανεπιστημιακή εργασία)
 • Συνοδευτική επιστολή που θα περιγράφει τον λόγο επιλογής του Τμήματος και της Ομάδας.

Πληροφορίες

 • Όλες οι διαθέσιμες θέσεις στα Τμήματα δημοσιεύονται με την μορφή Προκήρυξης για συγκεκριμένες θέσεις και Ομάδες.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη για την Ομάδα του ενδιαφέροντος σας, καταθέστε σε αυτή τη φόρμα το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις υπάρξει διαθεσιμότητα.
 • Η συμμετοχή σε Ομάδα εξ αποστάσεως είναι δυνατή μόνο στις: ΕΝΕ (Αθήνα) , ΔΑΕΔ (Αθήνα).
 • Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε Οργανωτική θέση για την οποία δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη, καλείσθε να το αναφέρετε στη συνοδευτική επιστολή.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση για την λειτουργία των Τμημάτων επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Για την κατάσταση της αίτησης σας επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Δομή Τμημάτων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Άμυνας και Ασφάλειας (ΔΙΣΑΑ)

 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ) Αθήνα
 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ) Θεσσαλονίκη 
 • Ομάδα Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (ΔΙΣΙ) Αθήνα

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας (ΔΙΣΟ)

 • Ομάδα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) Αθήνα
 • Ομάδα Οικονομίας και Ενέργειας (ΕΝΕ) Αθήνα

Τμήμα Δικαίου, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΔΙΚ)

 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ) Αθήνα
 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ) Θεσσαλονίκη 
 • Ομάδα Δίκαιο και Ασφάλεια Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (ΔΑΕΔ) Αθήνα
 • Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΑΔΙΚΟΠ) Αθήνα

Τμήμα Διπλωματίας και Πολιτικής

 • Ομάδα Διπλωματίας και Πολιτικής (ΔΙΠ) Αθήνα
 • Ομάδα Ιστορία και Πολιτική των Βαλκανίων Θεσσαλονίκη
Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Τεχνικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τεχνικό Τμήμα της Power Politics:

-2ετής φοιτητής/τρια και άνω Πληροφορικής ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
– Η γνώση της πλατφόρμας του WordPress θα θεωρηθεί προσόν.
– Γνώσεις design θα θεωρηθούν προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest