Υδροχόος Ελλάδα και Αιγόκερος Ε.Ε: Διεθνολογική αστρολογία ή επιστημονικά επιχειρήματα;

 

Τι ακριβώς μπορεί να περιμένει κανείς από τον γάμο ενός Αιγόκερου με έναν Υδροχόο; Υπάρχει όφελος ή όχι; Λογικά η Λίτσα και η Άση θα μπορούσαν να μας απαντήσουν εύκολα κοιτώντας τους πλανήτες. Εμείς μπορούμε να απαντήσουμε αλλά με έναν άλλο τρόπο, λίγο πιο ορθόδοξο.

Aναφερόμαστε στην Ε.Ε και την Ελλάδα. Η συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια, για το αν η Ελλάδα ωφελήθηκε από την συμμετοχή της στην Ένωση, είναι ουσιαστική και κρίσιμη. Τα επιχειρήματα, όμως, θα πρέπει να είναι λογικά, να έχουν προκύψει έπειτα από έρευνα και φυσικά να εξετάζουν σε βάθος χρόνου το ζήτημα και όχι να επικεντρώνονται σε κακώς κείμενα του τρέχοντος μικρού διαστήματος. Δυστυχώς, στον δημόσιο διάλογο έχουν επικρατήσει λαϊκιστικές κορώνες, επιχειρήματα μη επιστημονικά και όχι ουσιαστικά δεδομένα.
Η Ελλάδα έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας το 1981 και μέλος της Ευρωζώνης το 2002. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, τόσο στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
Η χώρας μας, χωρίς αμφιβολία με την συμμετοχή της σε έναν τόσο μεγάλο οργανισμό ενίσχυσε την θέση της στο διεθνές σύστημα. Εδραιώθηκε, ως μια νησίδα σταθερότητας στην ταραχώδη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχουν τα ανοιχτά μέτωπα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, ενίσχυσε την διαπραγματευτική της ισχύ και γενικά την αποτρεπτική της ισχύ. Η Εθνική Ασφάλεια αναβαθμίστηκε και θωρακίστηκε. Στον βασικότερο άξονα, δηλαδή, των επιδιώξεων των κρατών, που είναι η επιβίωσή τους, θα λέγαμε, ότι τα οφέλη της Ελλάδας ήταν πολλαπλά.
Εκτός, των άλλων η Ελλάδα, μπόρεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό της πολίτευμα. Η Δημοκρατία εδραιώθηκε στην χώρα, έγινε κτήμα των πολιτών της και φυσικά η πολυφωνία και η πολυσυλλεκτικότητα των απόψεων ενισχύθηκε. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αναπόσπαστα ενισχύθηκαν, ενώ ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της φροντίδας του κράτους αλλά και της συνείδησης των ίδιων των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά καθώς, μέσω της Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των νέων και των εργαζομένων, αναβάθμισε την σπουδαιότητα του ζητήματος, ενώ προώθησε και διέδωσε τις ιερές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης.
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα σημαντικά οφέλη της ελληνικής οικονομίας από την συμμετοχή στην Ένωση. Κύριος και βασικός πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας ήταν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και παλαιότερα τα πακέτα ΜΟΠ. Η Ελλάδα άντλησε μέσα από τα πακέτα στήριξης δισεκατομμύρια Ευρώ διοχετεύοντάς τα στην εθνική της οικονομία. Οι υποδομές ενισχύθηκαν με την κατασκευή νέων λιμανιών, οδικών αξόνων και άλλων έργων υποδομής που ενίσχυσαν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο το εμπόριο, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ναυτιλία, βιομηχανία μπήκαν σε μία νέα τροχιά οικονομικής μεγέθυνσης και άνθισης.
Μην ξεχνάμε, όμως και την προστασία του πρωτογενούς τομέα μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ασκήθηκε από την Ευρώπη. Η προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών είναι από τα μεγαλύτερα συλλογικά επιτεύγματα των Ευρωπαίων. Μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εξασφαλίστηκε, εκτός από την εγγυημένη τιμή πώλησης των προϊόντων και την επιβίωση των ελλήνων παραγωγών έναντι παραγωγών τρίτων χωρών, η χρηματοδότηση των παραγωγών, η επισιτιστική επάρκεια της Ένωσης και μία απίστευτη ώθηση ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, μέσω του εκσυγχρονισμού των μέσων παραγωγής, των έργων υποδομής που προωθήθηκαν και της επένδυσης στο κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναμικού που διέθετε η Ένωση.
Επίσης, η κοινή αγορά, με κατάργηση όλων των περιορισμών και των εμποδίων στην κίνηση κεφαλαίων, προϊόντων και φυσικών προσώπων καθώς και με τη θέσπιση του κοινού μας νομίσματος, συνέβαλλε ακόμη περισσότερο στην οικονομική μεγέθυνση. Πέρα από την αύξηση του εμπορίου, καθιερώθηκε ένα αναγκαίο περιβάλλον σταθερότητας και εμπιστοσύνης για τις επιχειρήσεις. Οι ευκαιρίες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν. Η απασχόληση ενισχύθηκε και οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν με ίσες ευκαιρίες για όλους. Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον και συνεπακόλουθα οι επενδύσεις, μέσω του κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, αυξήθηκαν. Ενώ, τέλος, με την ελεύθερη κίνηση των φυσικών προσώπων, ο τουρισμός της Ελλάδας, στάθηκε ιδιαίτερα ευνοημένος, καθώς αυξήθηκαν κατά πολύ οι ροές τουριστών.
Πέρα όλων αυτών, όμως, η Ένωση δείχνει την υψηλή προτεραιότητα που δίνει στην καταπολέμηση της ανεργίας. Βασικός στόχος της Ένωσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα προωθεί την θωράκιση των εργαζομένων μέσω της αναβάθμισης και αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό χρηματοδοτώντας πολλαπλά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων. Εκ παραλλήλου, ενισχύει και βοηθάει τους ανέργους προωθώντας προγράμματα που θα τους βοηθούσαν να επανενταχτούν στην παραγωγή, είτε μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και κατάρτισης, είτε μέσω χρηματοδοτήσεων για ξεκινήματα νέων επιχειρήσεων. Τέλος, είναι συναφές να αναφερθεί η χρηματοδότηση πολλών Ελλήνων νέων επαγγελματιών τους οποίους βοηθά η Ε.Ε, έτσι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ανοίγοντας την δική τους επιχείρηση.
Η Ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι πλέον αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της εμπέδωσης του κοινού μας παρόντος και μέλλοντος υπάρχει το ταμείο αλληλεγγύης της Έ.Ε, το οποίο βοηθάει σε κρίσιμες καταστάσεις φυσικών καταστροφών. Η σπουδαιότητα του φάνηκε σε καταστροφές που έπληξαν την χώρα μας, κατά καιρούς, τόσο από πυρκαγιές, όσο και πλημμύρες. Εκτός, όμως από αυτό η ένωση αγγίζει τομείς της ζωής μας όπως ο πολιτισμός, η υγεία και η πρόνοια, την ενέργεια και το περιβάλλον.
Στον τομέα του πολιτισμού τα προγράμματα δράσης είναι πολλά με κύριους άξονες την χρηματοδότηση για συντήρηση μουσείων και χώρων πολιτισμού, την χρηματοδότηση για ανέγερση νέων μουσείων αλλά και διάφορα προγράμματα ενθάρρυνσης διαφόρων μορφών τέχνης. Εξέχουσα σημασία δίνεται στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, μέσω της προστασίας τοπικών παραδόσεων και διαλέκτων. Παράλληλα, ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας, όπου πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα υπήρξε η Αθήνα, ενισχύει την προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και ιδανικών.
Οι δράσεις της Ένωσης καλύπτουν και μια σειρά από άλλους κρίσιμους τομείς της ζωής μας. Υπάρχει ειδική μέριμνα για το περιβάλλον και την εξασφάλιση ενός υψηλού προτύπου ποιότητας ζωής . Η ΕΕ πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στην προσπάθεια του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει προχωρήσει σε μία συνολική διαχείριση στον τομέα της ενέργειας, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο, εξασφάλισης υψηλών προτύπων διαβίωσης και ποιότητας ζωής, η Ε.Ε, έχει ένα οργανωμένο μηχανισμό εξασφάλισης ποιότητας σε τρόφιμα και προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στους ευρωπαίους πολίτες. Τέλος, η χρηματοδότηση νοσοκομείων, η έρευνα στον τομέα της υγείας αλλά και η θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας υγείας, αξιολογούνται θετικά στον κρίσιμο τομέα της υγείας και της πρόνοιας.
Θα έλεγε κανείς ότι η Ε.Ε μοιάζει με παράδεισο. Όμως υπάρχουν απόψεις που εκφράζονται με αρκετή σφοδρότητα απέναντι στην ιδέα της ευρωπαϊκής οικογένειας κυρίως λόγω του περιορισμού της ελευθερίας των κρατών να χαράζουν μια ανεξάρτητη πολιτική και ακόμη περισσότερο λόγω των δυσχερειών που έχει προκαλέσει η τρέχουσα οικονομική κρίση. Σκοπός, του παρόντος άρθρου δεν είναι η τοποθέτηση υπέρ ή κατά στο ερώτημα που εξετάζουμε, δηλαδή το κατά πόσο και εάν η Ελλάδα είχε όφελος από την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν γένει την ευρωπαϊκή οικογένεια. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παραθέσει κάποια γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και τα οποία θα εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο, βοηθώντας τον καθένα να αποκτήσει την δική του άποψη πάνω στο ζήτημα.

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (7 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δουλεύει στα οικονομοτεχνικά. Λατρεύει την Ιταλία, το scramble και τα τραγούδια που δεν αρέσουν σε κανέναν άλλο. Λατρεύει ακόμη πιο πολύ τον γόνιμο διάλογο, τους ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και την πολιτική επιστήμη.

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest