Η Αντωνία- Ευαγγελία Χριστοπούλου είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της εντοπίζονται στους τομείς του δημοσίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, καθώς και στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχει συμμετάσχει σε προσομοιώσεις διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, ενώ κατά το τρέχον εξάμηνο κάνει πρακτική άσκηση στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Το τέλος των memes ( ; )

Η ραγδαία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει εισάγει στο λεξιλόγιό μας νέες έννοιες, άγνωστες σχεδόν πριν από μια μόλις δεκαετία, οι οποίες λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή μας επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά ο όρος “meme”. Πρόκειται για μια λέξη που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της το 1976, στο βιβλίο του Richard Dawkins “Εγωϊστικό…

Read more

Η συνταγματική κρίση της Ιταλίας

Με περισσότερες από 65 κυβερνήσεις από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Lagazzi, 2018), η Ιταλική Δημοκρατία φαίνεται να έχει μια μακρά παράδοση σύντομων κυβερνήσεων, αποτελούμενων από συνασπισμούς κομμάτων. Το γεγονός αυτό ευνοείται από τον τέλειο δικαμερισμό της χώρας, που σημαίνει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και των δύο νομοθετικών σωμάτων (Βουλή…

Read more

Σκάνδαλο Facebook: Το τέλος της ιδιωτικότητας ( ; )

Με πάνω από 2 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως, το Facebook είναι σήμερα η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν τη διάσημη ιστοσελίδα καθημερινά για να επικοινωνήσουν, να ενημερωθούν, ακόμα και για να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα με τη σύνδεσή τους στον προσωπικό τους λογαριασμό, ο οποίος περιλαμβάνει…

Read more

Το δικαίωμα πρόσβασης στο Ίντερνετ στη νομολογία του ΕΔΔΑ

Η επικράτηση του Διαδικτύου αποτελεί, ίσως, τη σημαντικότερη κοινωνική εξέλιξη του αιώνα μας. Η κυριαρχία του Ίντερνετ είναι πασίδηλη σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής: επικοινωνία, αγορά, εργασία. Μολαταύτα, ιδιαίτερη είναι η σημασία του αναφορικά με τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών. Για τους περισσότερους, το Ίντερνετ είναι η βασικότερη πηγή ενημέρωσης, καθώς προσφέρει ταχεία…

Read more

Εξελίξεις στο Δικαστικό Έλεγχο του Soft Law

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι, εν πολλοίς, μία νομική ενοποίηση (Terpan, 2015): Ξεκίνησε με την υπογραφή συνθηκών, και συνεχίζεται και διευρύνεται με την τροποποίησή τους. Φυσικά, ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ήδη Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΔΕΕ), ως όργανο υπεύθυνο για την ερμηνεία των Συνθηκών, είναι σημαίνον για…

Read more

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Ένα εγχείρημα που δεν ευοδώθηκε

Περί τις αρχές του αιώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη για τη μεγαλύτερη έως τώρα διεύρυνσή της: δέκα νέα κράτη θα εισχωρούσαν σύντομα (Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία), δημιουργώντας έτσι την “Ευρώπη των 25”. Το γεγονός, αν και αναμφίβολα άξιο θαυμασμού, προκάλεσε προβληματισμούς δογματικής φύσεως στους κόλπους της Ένωσης. Ειδικότερα,…

Read more

Γερμανία: Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω προστίμων στα Social Media

Στη σημερινή εποχή, η διάδοση των μέσων μαζικής δικτύωσης, ως έκφανση της πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Οι πληροφορίες διαδίδονται εύκολα και ταχύτατα ενώ, παράλληλα, η έκφραση γνώμης μπορεί να αποτυπωθεί στην οθόνη ενός υπολογιστή, με αποτέλεσμα να είναι προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους (χρήστες), χωρίς τοπικούς και χρονικούς…

Read more

Συμβούλιο Ασφαλείας και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Σύγκρουση ή Αλληλεπίδραση;

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κρατούσα ήταν η άποψη ότι μόνα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου ήταν τα κράτη. Τα κυρίαρχα κράτη, όντας ισότιμα μεταξύ τους, μπορούσαν να δεσμευτούν μόνον ιδία βουλήσει, μέσω των διμερών ή πολυμερών συνθηκών που υπέγραφαν τα αρμόδια όργανά τους. Τα άτομα -οι υπήκοοι των κυρίαρχων κρατών- δεν είχαν δικαιώματα και υποχρεώσεις…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest