Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τον τομέα Διεθνών Σπουδών του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορική φοιτήτρια του τμήματος δημοσίου διεθνούς δικαίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Viadrina. Το Διεθνές Δίκαιο, με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αποτελούν σημαντικούς τομείς και κεντρική θεματολογία της έρευνάς της. Ο εθελοντισμός, η συγγραφή και η αρθρογραφία αποτελούν ουσιώδεις ασχολίες στην καθημερινότητά της.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Ο Εκσυγχρονισμός του Ανθρωπιστικού Δικαίου Μέσα από το Εγχειρίδιο του San Remo

Ήταν ύστερα από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όταν το ζήτημα της δημιουργίας ενός κειμένου που θα επέφερε καινοτομίες στο ανθρωπιστικό δίκαιο που σχετίζεται με τις πολεμικές συγκρούσεις επί του θαλάσσιου χώρου τέθηκε από την Απόφαση VII του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ερυθρού Σταυρού, τo 1986. Τα γεγονότα…

Read more

Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα στην Ένοπλη Σύρραξη και την Κατοχή.

Ενώ η πλειοψηφία της διεθνούς θεωρίας έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σε καιρούς ένοπλων συρράξεων, το παρόν κείμενο θα προβεί σε μία ανάλυση της δέουσας προσοχής που πρέπει να δοθεί στα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (εφεξής ΟΚMΔ) ως αρχές βαρύνουσας σημασίας, λόγω της αλληλεπίδρασής τους με τα βασικά δικαιώματα,…

Read more

Καιρός για καταστολή. Ή όχι; Η Παράβαση ως Δικαίωμα του Κράτους.

Η μέριμνα της διεθνούς κοινότητας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων συχνά προσκρούει στον κλοιό της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας εντός των κρατών. Μια τέτοια πραγματικότητα αποτελεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εμπερικλείει στην έννοιά της διάφορες μεθόδους μη ειρηνικής επίλυσης των περιστάσεων -χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη της ένοπλης σύρραξης-,…

Read more

Τις Πταίει; Περί Ευθύνης Κρατών για Πράξεις Διεθνών Οργανισμών

Η ευθύνη των υποκειμένων του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί την κορωνίδα της ικανότητάς τους να προβάλουν αξιώσεις, και να κατέχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τις οποίες θα μπορούν να υπερασπίζονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Τα κράτη αποτελούν τα πρωτογενή υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου, δεν είναι ωστόσο και τα μοναδικά που αναγνωρίζονται ως υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου εν γένει.…

Read more

Ελευθερία και όρια στον λόγο: Ρητορική μίσους

Ως μέσο δημιουργίας, έκφρασης και διασποράς ιδεών, η παραγωγή του λόγου έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνική ζωή των ατόμων. Η σημασία της συζήτησης για τη νομιμότητα της φύσεως των ιδεών που διασπείρονται με την παραγωγή του λόγου είναι μεγάλη, στο μέτρο που η εν λόγω διασπορά μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα ενός ατόμου ή μίας…

Read more

Η εκδίωξη των προσφύγων από το Ισραήλ ως παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η θέση που είχε υιοθετήσει το Ισραήλ από το 2016 -αλλά δεν είχε θέσει ακόμη σε εφαρμογή- ευνοούσε την ιδέα της προώθησης των χιλιάδων προσφύγων από την Ερυθραία και το Σουδάν, που είχαν καταφύγει για προστασία στα εδάφη του κατά την περίοδο 2000-2013 σε άλλες…

Read more

Mare Nostrum: Η νομική επικάλυψη της ανθρώπινης απώλειας στη Μεσόγειο

Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο άφησε πίσω της μία ανθρωπιστική κηλίδα στην ευρωπαϊκή εμπειρία του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε πως οι συνέπειες ενός ενδοκρατικού πολέμου εξαπλώνονται ταχύτατα πέραν των συνόρων του κράτους – και το ίδιο ισχύει για την ανάγκη για ανθρωπιστική προστασία, όπως αυτή προβλέπεται μέσα από τις συμβάσεις της…

Read more

Ενωμένοι στην Ενέργεια: Δίκαιο, Ανταγωνισμός και Συνεργασία στο πλαίσιο του Energy Community

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί μία κρίσιμη πρόκληση που απευθύνεται σε όλους τους δρώντες της κρατικής σφαίρας, όχι μόνο λόγω της περιβαλλοντικής του προέκτασης, που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και διότι παράγει εκ φύσεως αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των αλληλεπιδράσεων που δύο ή περισσότεροι φορείς αναπτύσσουν μεταξύ…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest