Διάστημα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Πολιτική και Προγράμματα (Μέρος 1ο)

Το διάστημα βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και λόγω της παροχής ποικίλων κοινωνικό-οικονομικών οφελών στους πολίτες. Πέρα, όμως, απο την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική…

Read more

«Ο Πόλεμος των Άστρων»: Ανταγωνισμός για την Κυριαρχία στο Διάστημα και η Στρατηγική Σημασία του

Το Διάστημα ξεκίνησε να αποτελεί αντικείμενο διεθνούς ανταγωνισμού κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον να ενδιαφέρονται για την κατάκτησή του. Δεν επρόκειτο απλά για μια “επιστημονική κονταρομαχία”, αλλά περισσότερο για ένα σημαντικό στρατηγικό και στρατιωτικό ζήτημα, καθώς τόσο οι Αμερικάνοι, όσο και οι Σοβιετικοί, αντιλαμβάνονταν την κυριαρχία στο διάστημα…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest