Ο Θανάσης Σταμούλης είναι υποψήφιος διδάκτορας της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ., με θέμα το Δίκαιο και τις Αγορές Άνθρακα. Έχει ολοκληρώσει -ως υπότροφος- τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, με αντικείμενο τη Διαχείριση Άνθρακα, ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κύρια ενδιαφέροντα του τα οικονομικά της ενέργειας, οι αγορές άνθρακα και οι επενδύσεις στον τομέα της "πράσινης ενέργειας".

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Η πρόσβαση στο νερό, αφορμή για πόλεμο;

Παρ’ όλο που, από την αρχαιότητα μέχρι τα σύγχρονα κράτη του 21ου αιώνα,  η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των ανθρωπίνων κοινωνιών, από τον εκτιμώμενο συνολικό όγκο νερού στη γη, μόνο το 2,5% (1,4 δισ. Km³) του συνολικού όγκου είναι γλυκό (fresh water). Από…

Read more

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και ενεργειακή ασφάλεια: Πώς η Ελλάδα παραμένει ασφαλής

Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής του σχεδίου της Commission για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης (Energy Union) αποτελεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με την Eurostat, η ΕΕ εισάγει το 54% της ενέργειας που καταναλώνει και, πιο συγκεκριμένα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου (88,8%) και…

Read more

Οι Αγορές Άνθρακα και το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Τι είναι οι αγορές άνθρακα; Ως αγορά άνθρακα (carbon market) μπορούμε να ορίσουμε μία χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει δημιουργηθεί για την εφαρμογή της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίου, ώστε να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τόσο χώρες, όσο και εταιρίες να περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή, επίσης, και ως…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest