Προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της ομάδας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων(ΔΟΣ) στα πλαίσια της Power Politics. Δόκιμος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης( ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και Δόκιμος Αναλυτής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Ετερόδοξες οικονομικές προσεγγίσεις

Η οικονομική επιστήμη, όπως όλες σχεδόν οι κοινωνικές επιστήμες, χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη πολλών σχολών οικονομικής σκέψης. Παρότι όμως υπάρχει πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, η νεοκλασική κυριαρχεί σήμερα ως η ορθόδοξη οικονομική θεωρία. Ποια θέση κατέχουν όμως τα λεγόμενα  ετερόδοξα οικονομικά στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα; Η απάντηση είναι: καμία! Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος ύπαρξης του κειμένου…

Read more

Θεωρία παιγνίων και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Θεωρία Παιγνίων, «Holy Grail» για θεωρητικούς οικονομολόγους, μαθηματικούς, businessmen. Η όλο και αυξανόμενη τάση εξήγησης πάσης φύσεως καταστάσεων και διαπραγματεύσεων μέσω της Θεωρίας Παιγνίων, αποτελεί έναυσμα για μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν περιορίζεται στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Μήπως η άποψη πως κάθε διαπραγματευτικό πρόβλημα έχει λυθεί από ένα μαθηματικό υπόδειγμα αποτελεί δείγμα ενός άκριτου θαυμασμού…

Read more

Κλασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου

Μέσα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών εμφανίζεται ένας σχετικά νέος και αναπτυσόμενος κλάδος, αυτός της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Πρόκειται για έναν κλάδο που πραγματεύεται τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις που δημιουργούνται στο πλέον παγκοσμιοποημένο οικονομικό σύστημα. Η θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου, συγκεκριμένα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, λόγω…

Read more

Οικονομικός Φιλελευθερισμος vs Νεοφιλελευθερισμός

  Η οικονομική σκέψη και διδασκαλία της οικονομικής θεωρίας στα πανεπιστημιακά τμήματα μπορεί να χαρακτηρισθεί πολύ εύστοχα «μονοδιάστατη», για δυο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με την αποκοπή της -πλήρως μαθηματικοποιημένης πλέον- οικονομικής από τις υπόλοιπες ανθρωποκεντρικές επιστήμες, υποθέτοντας πως η ίδια είναι «επιστημονικά πλήρης».Ο δεύτερος, δε, έχει να κάνει με τη δογματική προσήλωση στα μοντέλα…

Read more

Η θεωρία του οικονομικού κύκλου

Κατά τους τελευταίους μήνες διατυπώνεται συχνά στον ευρωπαϊκό και εγχώριο τύπο η ικανοποίηση των κυβερνώντων για την αποκατάσταση της οικονομικής “κανονικότητας” στην Ελλάδα και, γενικά, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι γεγονός πως η οξεία κρίση της Ευρωζώνης έχει υποχωρήσει, καθώς η συσταλτική οικονομική πολιτική συρρίκνωσε τα εισοδήματα και τη ζήτηση, επιτυγχάνοντας σχετική σταθεροποίηση. Από την πλευρά…

Read more

Νόμπελ Οικονομίας 2017

Το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών -ή, όπως πλέον προσδιορίζεται, βραβείο Νόμπελ στις Κοινωνικές Επιστήμες- συμπεριλαμβάνει, εκτός των οικονομικών, και άλλους επιστημονικούς τομείς – όπως την πολιτική επιστήμη, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Σε αντίθεση με τα Νόμπελ της Λογοτεχνίας, της Φυσικής ή της Ιατρικής, το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας το 1968,…

Read more

Κεϋνσιανή θεωρία και Ελληνική Οικονομική Πολιτική

Tα τελευταία χρόνια, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης -η οποία εξελίχθηκε σε κρίση του Ευρώ-, επικρατεί ευρέως το επιχείρημα πως οι οικονομίες βρίσκονται σε ύφεση, λόγω της ύπαρξης εμποδίων στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Όσον αφορά την Ελλάδα, υποστηρίζεται πως τα εμπόδια προήλθαν κυρίως από το κράτος των κεϋνσιανών οπαδών, του παρεμβατισμού και των…

Read more

Η νομισματική-μη Ένωση

Στο επίκεντρο της παθούσας -για οκτώ και πλέον χρόνια- Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ένας θεσμός που έχει αποδείξει πως αποτελεί τον πυρήνα όχι μόνο της Ευρωζώνης, αλλά και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη μιάμιση δεκαετία ύπαρξής της, βέβαια, οι ενέργειες της ΕΚΤ έχουν εγείρει αμφιβολίες για το εάν είναι…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest