Προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μιλάει αγγλικά και σε χαμηλότερο επίπεδο γερμανικά, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ήταν ασκούμενη της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής Για Μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Η εφαρμογή του GDPR στις ποινικές δίκες

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για “την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ”. Ο εν λόγω Κανονισμός (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – General Data…

Read more

Χάραξη θαλάσσιων ορίων στη Μαύρη Θάλασσα: Ρουμανία κατά Ουκρανίας

Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση σχετικά με την θαλάσσια οριοθέτηση στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Η υπόθεση του Φιδονησίου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης μίας μακροχρόνιας και περίπλοκης διαμάχης. Ιστορικό της υπόθεσης Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών…

Read more

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν και από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Άλλη μια αποχώρηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες από διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες, τα συμφέροντα των οποίων φαίνεται να μην συμβαδίζουν με τα αμερικανικά στους τομείς του εμπορίου, της άμυνας, της κλιματικής αλλαγής και, πλέον, και των ανθρωπίνων…

Read more

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τι γίνεται στην περίπτωση της Τουρκίας ;

Καθώς είχαν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ξεκίνησε, έπειτα από ισπανική πρόταση το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η συζήτηση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο άργησε να θεσπιστεί. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίστηκε στο άρθρο 20, παρ. 1 (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) η ιθαγένεια της…

Read more

Ο θεσμός της διαιτησίας: H υπόθεση Slowakische Republik κατά Achmea BV

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ρήτρες διαιτησίας σε περίπου 200 επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Σλοβακικής Δημοκρατίας παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ αφορούσε την ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία Achmea και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Η Σλοβακία ψήφισε νόμο το…

Read more

Schrems v. Facebook: μια μακροχρόνια υπόθεση για παραβίαση της ιδιωτικότητας

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του  δικηγόρου αυστριακής καταγωγής, Max Schrems, κατά του Facebook. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Max Schrems δεν μπορεί να εκπροσωπήσει δικαστικά περίπου 25.000 Ευρωπαίους πολίτες, αλλά μπορεί να ενάγει την εταιρεία του “Facebook” ατομικά στη χώρα καταγωγής του. Ποιο είναι, όμως, το παρασκήνιο…

Read more

Συμφωνία για τον Κόλπο της Γουινέας. Επιτυχία ή όχι;

Εισαγωγή Ορισμένοι μελετητές περιγράφουν τον Κόλπο της Γουινέας ως παζλ, εξαιτίας των ναυτιλιακών θεμάτων που έχουν προκύψει, καθώς οι γύρω χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση, αναφορικά με τα υδάτινα σύνορά τους. Τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) τους είναι η παράνομη αλιεία, η αδυναμία εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, και…

Read more

Ώρα για αλλαγή: Το Διεθνές Δικαστήριο χωρίς Βρετανό δικαστή

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) είναι το κυριότερο νομικό όργανο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Απαρτίζεται από 15 δικαστές, οι οποίοι εκλέγονται για θητεία εννέα ετών από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Για την εκλογή τους είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία τόσο του Συμβουλίου Ασφαλείας…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest