Απόφοιτος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Γνωρίζω 3 ξένες γλώσσες: Αγγλικά , γερμανικά, γαλλικά. Συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια. Διάκριση σε πανελλήνιο διαγωνισμό έκθεσης. Συμμετοχή σε προσομοιώσεις. Δημοσιεύω άρθρα σε ιστοσελίδες και τοπικές εφημερίδες. Εθελοντική Δράση στον Πειραιά. Είμαι Ιδιωτικός Υπάλληλος σε χώρο εστίασης.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Google Profile

Εκλογές στο Καμερούν σε κλίμα πόλωσης και αναταραχών

Ο 21ος αιώνας είναι ένας αιώνας που έχει χαρακτηριστεί από ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές σε όλο τον πλανήτη. Με την παρούσα ανάλυση θα γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της υφηλίου,την Αφρική, και δη σε μία συγκεκριμένη χώρα, το Καμερούν. Αρχικά, θα περιγραφούν ενδελεχώς οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που επικρατούν στην  ευρύτερη περιοχή και, στη…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest