Προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων πάνω στα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα (Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις) καθώς και αρκετά σεμινάρια. Είναι ερευνήτρια στην ομάδα ''ΝΑΤΟ-ΕΕ'' του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Υπόθεση D. Raugevicius: Μια ενδιαφέρουσα νομολογία σχετικά με την έκδοση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεμελιώδη γνωρίσματα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει δύο βασικά γνωρίσματα που του προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα, και το καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE). Πρόκειται για τα στοιχεία της άμεσης εφαρμογής και της υπεροχής του. Ουσιαστικά κριτήρια για την άμεση εφαρμογή (άμεσο αποτέλεσμα) μιας διάταξης ενωσιακού…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest