Προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Minor στο Deree στο τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Ενδιαφέροντα: Μακροοικονομικά, Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομική Πολιτική. Email: [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Ο μύθος της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους

Κύριο συστατικό του δημοσίου διαλόγου στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της κρίσης είναι το δημόσιο χρέος. Όντας η κύρια αιτία της οικονομικής κρίσης που βιώνει ακόμα και σήμερα η χώρα, όλα τα προγράμματα διάσωσης έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του και τη σταδιακή του μείωση. Με αφορμή την απόφαση του Eurogroup της…

Read more

Τα θεμέλια της Σοβιετικής Οικονομίας

Ο κύριος στόχος της Ρωσικής Επανάστασης ήταν η ανατροπή του Τσάρου, και η εγκαθίδρυση ενός οικονομικού συστήματος το οποίο θα βασιζόταν στις αρχές της Μαρξικής θεωρίας. Μετά την επιτυχία της τον Νοέμβριο του 1917, οι επικεφαλής αντιλήφθηκαν άμεσα ότι το δυσκολότερο διακύβευμα δεν ήταν η επικράτηση έναντι του Τσάρου, αλλά το τί θα επακολουθούσε – δηλαδή,…

Read more

Η κορωνίδα των Ευρωπαϊκών πολιτικών

Στη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει μία εξέχουσα θέση. Αποτελεί μία από τις πιο γνωστές, στους Ευρωπαίους, πολιτικές, κυρίως λόγω των αδυναμιών της. Ως εκ τούτου, έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι άλλη από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Πριν, όμως,…

Read more

Η έκθεση του ΔΝΤ για την αξιολόγηση του Δεύτερου Μνημονίου

Σχεδόν 8 χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα εμφανίζεται, για πρώτη φορά, η προοπτική πλήρους ή μερικής απεμπλοκής της χώρας από τα προγράμματα διάσωσης και, κατ’επέκταση, η δυνατότητα αξιολόγησης των τελευταίων εκ μέρους των αντιπροσώπων των θεσμικών οργάνων. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δημοσίευσε, τον Φεβρουάριο του 2017,…

Read more

Η σημασία του πολιτισμικού υποβάθρου στην Οικονομική Ανάπτυξη

Η επικράτηση των νεοκλασικών οικονομικών επέβαλε επί χρόνια μία μηχανική προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αδυναμία της ακριβούς αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσω αυτών των οικονομικών μοντέλων οδηγεί τους οικονομολόγους στην ενσωμάτωση και λήψη υπόψιν νέων παραμέτρων. Μία από τις παραμέτρους που κερδίζει έδαφος, τα τελευταία χρόνια, είναι η κουλτούρα. Πράγματι, κατά τη…

Read more

Το δομικό πρόβλημα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Με την Ευρώπη να αφήνει σταδιακά την οικονομική κρίση πίσω της, ο διάλογος για το ποιοι παράγοντες συνέβαλλαν στη δημιουργία της κρίσης αυτής, αλλά και στην αναποτελεσματική διαχείρισή της είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ. Ένας από τους παράγοντες αυτούς θεωρείται ότι είναι και η δομή της ΟΝΕ, η οποία παρουσιάζει πολλές ατέλειες και παραλείψεις, καθιστώντας…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest