Φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών,Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Εθελόντρια στη ΜΚΟ Μετάδραση.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Google Profile

Καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η περίπτωση της Λευκορωσίας ( Μέρος Β’ )

Στο Α’ Μέρος του εν λόγω άρθρου περιγράφηκε λεπτομερώς η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν στη θανατική ποινή, τη διαδικασία και την αντίδραση των πολιτών, το δικαίωμα συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει το συγκεκριμένο δικαίωμα, αλλά και τις καταπατήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των λευκορωσικών αρχών. Ακολουθεί η καταπάτηση της…

Read more

Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Η περίπτωση της Λευκορωσίας (Μέρος Α’)

Εισαγωγή Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, οι πρώην, πια, χώρες-δορυφόροι της τελευταίας, μεταξύ των οποίων και η Λαϊκή Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της στις 21 Αυγούστου 1991. Το 1994 εγκρίνεται το εθνικό σύνταγμα, το οποίο παραχωρεί τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της χώρας, ενώ διεξάγονται…

Read more

Δικαιώματα ΑμεΑ στην Αφρική

Εισαγωγή Η αναπηρία εκλαμβάνεται από πολλούς ως μια έννοια με πολλές διαφορετικές σημασίες για διαφορετικές κοινότητες. Με την ιατρική της έννοια, η αναπηρία είναι μια διαταραχή με αναπτυξιακή, πνευματική, ψυχική, σωματική, αισθητηριακή μορφή, ή και με κάποιο συνδυασμό των ανωτέρω, που επηρεάζει στην πράξη τις δραστηριότητες στη ζωή ενός ατόμου, και μπορεί να είναι παρούσα…

Read more

ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στη Ρωσία

Εισαγωγή Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι και σήμερα, παρατηρείται μία σταδιακή προσπάθεια αναγνώρισης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και θέσπισης των δικαιωμάτων της παγκοσμίως. Η διαδικασία της αποδοχής έχει μεγάλη σημασία και για την ίδια την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και για τις κυβερνήσεις των κρατών, όσον αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει.…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest