Είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας "Συναντήσεις Πολιτικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας". Στην Power Politics αρθρογραφεί για ζητήματα που αφορούν τα Βαλκάνία. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Το ενταξιακό ναρκοπέδιο της F.Y.R.O.M στο ΝΑΤΟ

«Αν κάποιο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ προκρίνει την αναθεώρηση ή την επιλεκτική εφαρμογή των ομοφώνων Αποφάσεων της Συμμαχίας, τότε θα φέρει ακέραια την ευθύνη του ανεπανόρθωτου ίσως κλονισμού της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμάχων, που δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην επίκληση του Άρθρου 5 της Χάρτας του» (Αλέξανδρος Μαλλιάς, Έλληνας Πρέσβης, περιοδικό «Άμυνα &…

Read more

Σφαγή της Σρεμπρένιτσα: η μνήμη των προσώπων, η δύναμη των προσωπείων

“Η τραγωδία της Srebrenica θα μας στοιχειώνει για πάντα. Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες“. Κόφι Ανάν, τ. Γεν. Γραμματέας ΟΗΕ   Εισαγωγή: Ο κοινωνιολόγος Stanley Cohen (2001:6-9) προσεγγίζει την «κουλτούρα της άρνησης» ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, και αναλύει την μετατροπή του από ατομική σε συλλογική επιλογή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η άρνηση ενσωματώνεται στον ιδεολογικό ιστό…

Read more

Η Τουρκική «Δημοκρατία» βλάπτει σοβαρά τις γυναίκες: εγκλήματα «τιμής» – δολοφονίες συνειδήσεων

Εισαγωγή Στο τελευταίο κεφάλαιο της «Ιστορίας της Σεξουαλικότητας», ο Foucault επισημαίνει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά προνόμια της κυριαρχικής εξουσίας είναι το δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή και τον θάνατο (1978:135). Σε πολλές περιοχές του σύγχρονου Δημοκρατικού κόσμου συνεχίζει να υφίσταται αυτό ως δικαίωμα της κυρίαρχης φυλετικής εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εγκλήματα…

Read more

Η νατοϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία: Επικοινωνιακή στρατηγική εναντίον πραγματικότητας

Εισαγωγή Σύμφωνα με τη θεωρία της δημοκρατίας, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επιτελούν τη ζωτική λειτουργία της μετάδοσης πληροφοριών από τον έναν πόλο του πολιτικού συστήματος στον άλλον. Η θεωρία δράσης των Μ.Μ.Ε. θεμελιώνεται στην ύπαρξη ενός διπόλου: στην ταύτιση με ένα μέσο που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα (φιλελεύθερο/πλουραλιστικό μοντέλο), αφενός, και με εκείνο που μεταποιεί την…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest