Η δημιουργία της ομάδας BRICS – Ιστορικό Υπόβαθρο, Αιτίες και Συνέπειες

Από τη δεκαετία του ’80 παρατηρούνται θεαματικές αλλαγές σε διεθνές, αλλά και οικονομικό επίπεδο, τόσο αναφορικά με τις νέες διακρατικές de facto ισορροπίες δυνάμεων, όσο και με τις επιδόσεις των λεγόμενων αναδυόμενων οικονομιών. Ως «αναδυόμενες οικονομίες» προσδιορίζονται οι χώρες μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες πέτυχαν, από το εν λόγω διάστημα, ραγδαία ανάπτυξη, και συμμετέχουν στις παγκόσμιες…

Read more

Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες και ζητήματα Δημοκρατίας

Είναι -τουλάχιστον- απρόσμενες οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης στο ζήτημα των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Τί κι αν η CETA τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2017, τα εθνικά ευρωπαϊκά κοινοβούλια έχουν εκφράσει -και συνεχίζουν να εκφράζουν- ενστάσεις ως προς το πλήρες περιεχόμενό της…

Read more

Εμπορικές συμφωνίες και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια οικονομική ανάλυση

Εισαγωγή Η αναζήτηση της απάντησης στο ερώτημα του τί επιδιώκει η ΕΕ μέσω των εμπορικών συμφωνιών που προσπαθεί να συνάψει, δεν είναι ούτε μονοσήμαντη ούτε απλή. Δεν είναι μονοσήμαντη, με την έννοια ότι η σημασία που δίνει η ΕΕ στις εμπορικές της συμφωνίες -ενδεχομένως να- είναι διαφορετική από την πραγματική αξία που αυτές έχουν σε…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest