Κυκλική Οικονομία: το εισιτήριο για έξοδο από την κρίση;

Εισαγωγή Σε έναν κόσμο πολλαπλών ταχυτήτων, που σύντομα ο πληθυσμός του θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια, το παρόν παραγωγικό μοντέλο δεν φαίνεται να ευδοκιμεί μακροπρόθεσμα. Η μείωση του κόστους παραγωγής δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον – σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης, την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment) και…

Read more

Οικονομική ανισότητα στα μοντέλα καπιταλισμού: φενάκη ή διαχρονικό φαινόμενο;

Η βιομηχανική επανάσταση σηματοδότησε το πέρασμά μας στην καπιταλιστική εποχή, όπου αναδύθηκαν πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά αποτελεί η διαχείριση των οικονομικών ανισοτήτων. Σήμερα υφίσταται διαχείριση των οικονομικών ανισοτήτων, και κατά πόσο ενυπάρχει στα μοντέλα καπιταλισμού των ανεπτυγμένων κρατών; Είναι φαινόμενο που ξεπεράστηκε, ή ακόμα μας ταλανίζει; Ορισμός της Οικονομικής Ανισότητας Προτού ορίσουμε το περιεχόμενο…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest