Η έγκριση της CETA από τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ιδιότυπη για το διεθνές περιβάλλον πρωτοβουλία υπερεθνικού οργανισμού, επιδιώκει να αποκτήσει -μέσα στην ίδια της την κρίση και αναταραχή- περισσότερη ισχύ στο διεθνές σύστημα. Μία ακόμα απόδειξη της ανάδειξης αυτής είναι η πολύ πρόσφατη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της συμφωνίας CETA, μιας εμπορικής και οικονομικής συμφωνίας με τον Καναδά. Οι…

Read more

Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες και ζητήματα Δημοκρατίας

Είναι -τουλάχιστον- απρόσμενες οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης στο ζήτημα των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Τί κι αν η CETA τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2017, τα εθνικά ευρωπαϊκά κοινοβούλια έχουν εκφράσει -και συνεχίζουν να εκφράζουν- ενστάσεις ως προς το πλήρες περιεχόμενό της…

Read more

Οι πολιτικές προεκτάσεις των συμφωνιών TTIP, TISA και CETA

Την τελευταία περίοδο αναδύονται διάφορα ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ταχεία οικονομική ανάπτυξη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α . Στο προσκήνιο εμφανίζονται οι συμφωνίες (TTIP , TISA, CETA) ως εγγυήτριες της εδραίωσης του ελεύθερου εμπορίου και της ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης των κρατών. Μήπως, όμως, το γεγονός αυτό λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα…

Read more

Εμπορικές συμφωνίες και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια οικονομική ανάλυση

Εισαγωγή Η αναζήτηση της απάντησης στο ερώτημα του τί επιδιώκει η ΕΕ μέσω των εμπορικών συμφωνιών που προσπαθεί να συνάψει, δεν είναι ούτε μονοσήμαντη ούτε απλή. Δεν είναι μονοσήμαντη, με την έννοια ότι η σημασία που δίνει η ΕΕ στις εμπορικές της συμφωνίες -ενδεχομένως να- είναι διαφορετική από την πραγματική αξία που αυτές έχουν σε…

Read more

Διατλαντικές Συμφωνίες: TTIP, CETA, TiSA

Οι διατλαντικές συμφωνίες αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό κεφάλαιο ενδιαφέροντος, κυρίως μετά την ανάπτυξη τέτοιου είδους συνεργασιών ανάμεσα στους «μεγάλους παίκτες» – τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή ένωση, τον Καναδά και λοιπές χώρες. Όπως εκφράζει και ο ίδιος ο ορισμός, μια διατλαντική συμφωνία αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κράτη τα οποία ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους τομείς…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest