Ευρωπαϊκή Ένωση: Στρατηγική για την ασφάλεια στην Θάλασσα (EUMSS)

Η γηραιά ήπειρος περιβάλλεται από θάλασσες και ωκεανούς που την συνδέουν με άλλες ηπείρους ενώ, παράλληλα, φυσικά πρόσωπα μετακινούνται ακτοπλοϊκώς από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εξωτερικό και εσωτερικό εμπόριο της Ένωσης μεταφέρεται δια θαλάσσης σε ποσοστό 90% και 40% αντίστοιχα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων της, η επιβολή του…

Read more

Τρομοκρατία και Δυτική Ευρώπη: μια αποτίμηση για το 2016

Εισαγωγή Το 2016 ήταν μια χρονιά που σφραγίστηκε από τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με το BBC, μέχρι και τον Ιούλιο αυτού του έτους είχε παρατηρηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων στην περιοχή αυτή από τρομοκρατικές επιθέσεις από το 2004 (Chalk, Maybin and Brown, 2016). Το υπόλοιπο της χρονιάς ακολούθησε τον ίδιο δρόμο: με την…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest