Η πολιτικοοικονομική συμπεριφορά των ευρωπαίων ψηφοφόρων στις επερχόμενες εκλογές

Από το 2007 και το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη φαίνεται όλο και περισσότερο να ολισθαίνει προς μια πιο συντηρητική και μοναχική κατεύθυνση. Πολλοί μιλούν για σταδιακή διάλυση του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέσα από μικρά “χτυπήματα” αντιδημοκρατικών πολιτικών και μεθόδων.Το άρθρο αυτό επιδιώκει να επικεντρωθεί στην τάση της εκλογικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα των κοινωνικοοικονομικών…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest