Η οικονομική άνοδος της Κίνας στη Ν.Α. Ασία

Εισαγωγή Εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξής της και του βαθμού επιρροής που έχει αποκτήσει στην περιφέρειά της, την Ασία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει τραβήξει την προσοχή των υπόλοιπων κρατών και των μελετητών της διεθνούς πολιτικής, και δικαίως θεωρείται ως η ανερχόμενη περιφερειακή ηγεμονική δύναμη. Σήμερα, είναι η 2η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, ακολουθώντας τις Ηνωμένες…

Read more

Η παρακαταθήκη του Κάστρο στην οικονομία της Κούβας

Αντί προλόγου Τα Οικονομικά -αντίθετα με αυτό που ίσως καλλιεργείται- δεν είναι επιστήμη. Ως επιστήμη ορίζουμε: την προσεκτική μελέτη της δομής και της συμπεριφοράς του φυσικού κόσμου, κυρίως μέσω της παρατήρησης, της μέτρησης και της διεξαγωγής πειραμάτων, που ως στόχο έχουν την ανάπτυξη θεωριών, ώστε να περιγραφούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δραστηριοτήτων(Cambridge Dictionary, 2016). Σε…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest