Μίσος: Καν’ το όπως ο Rodrigo Duterte

Ορισμός Στο διεθνές πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ρητορική μίσους δεν έχει συγκεκριμένο ορισμό. Με τον όρο περιγράφεται ο δημόσιος λόγος που είναι εξαιρετικά επιθετικός, και αποτελεί απειλή για την κοινωνική ειρήνη. Σύμφωνα με την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ρητορική μίσους καλύπτει κάθε μορφή έκφρασης που διαδίδει, υποκινεί, προάγει ή δικαιολογεί φυλετικό…

Read more

Γερμανία: Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω προστίμων στα Social Media

Στη σημερινή εποχή, η διάδοση των μέσων μαζικής δικτύωσης, ως έκφανση της πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Οι πληροφορίες διαδίδονται εύκολα και ταχύτατα ενώ, παράλληλα, η έκφραση γνώμης μπορεί να αποτυπωθεί στην οθόνη ενός υπολογιστή, με αποτέλεσμα να είναι προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους (χρήστες), χωρίς τοπικούς και χρονικούς…

Read more

Πολιτική Ορθότητα και Identity Politics

Το 1968 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος ποινικοποιούσε την παρεμπόδιση άσκησης κάποιων ομοσπονδιακών δικαιωμάτων, όταν αυτή λαμβάνει χώρα εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας ή της εθνικής καταγωγής του παρεμποδιζομένου. Το 1994 ψήφισε άλλον έναν νόμο, ο οποίος επιβάρυνε την ποινή των εγκλημάτων όταν το θύμα επιλέγεται…

Read more

Ρητορική Μίσους στα Social Media (Μέρος Πρώτο)

Στην εποχή της έντονης τεχνολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης, το διαδίκτυο αποτελεί το κύριο μέσο εισροής και εκροής πληροφοριών. Παράλληλα, το διαδίκτυο εμφανίζεται, πλέον, και ως χώρος έκφρασης σκέψεων και μεταλαμπάδευσης ιδεών και απόψεων. Η «ανωνυμία» που προσφέρει το συγκεκριμένο μέσο, η εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης της -οποιασδήποτε- πληροφορίας σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους, καθώς και…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest