Τίτλοι τέλους για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Γιουγκοσλαβίας: Μια αμφισβητούμενη παρακαταθήκη

Έπειτα από αδιάκοπη προσήλωση στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας, 24 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) έκλεισε τις πόρτες του στο τέλος του 2017. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) ιδρύθηκε το 1993 με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου…

Read more

Η Κατάσταση στο Αφγανιστάν – H Πιθανή 12η Έρευνα Του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, αρχικά, να παρουσιάσει αναλυτικά ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για να ασκήσει τη δικαιοδοσία του και να ξεκινήσει επίσημα την έρευνα μίας υπόθεση, καθώς και ποιο είναι το έργο της εισαγγελέα του Δικαστηρίου στο κομμάτι αυτό. Στη συνέχεια, θα εστιάσει στο πρόσφατο αίτημα για έναρξη επίσημης…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest