Η αυτονόμηση της Ευρώπης μέσω του εμπορίου με το Ιράν

Η μονομερής αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη Συμφωνία με το Ιράν για τα Πυρηνικά ανήκει πλέον στην ιστορία. Ο ιδιαίτερος ζήλος που επιδεικνύει ο Πρόεδρος Donald Trump για την τήρηση των υποσχέσεών του, συγκεκριμένα αυτών που δεν προκαλούν τριβές με το “βαθύ κράτος”, υπό την έννοια του “political establishment” της χώρας του…

Read more

Οι μεγαλύτερες μυστικές υπηρεσίες: δράσεις και συνεργασίες στο μέτωπο της τρομοκρατίας

Οι πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας που έλαβαν χώρα στην καρδιά της Ευρώπης (Παρίσι, Βρυξέλλες), αλλά και στην τουρκική πρωτεύουσα, ανέδειξαν μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του υπόλοιπου κόσμου, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Είναι προφανής η μέγιστη σημασία της ύπαρξης στοχευμένης και καίριας πληροφόρησης,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest