Νέα (Εμπορική) Εποχή για τη NAFTA: USMCA

Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου έχει παρατηρηθεί πως ο κόσμος έχει μπει σε μια τροχιά, κατά την οποία προωθούνται η συνεργασία, οι διακρατικές συμφωνίες και, γενικότερα, η εύρεση κοινού εδάφους, ώστε να περιοριστούν οι προστριβές και να αποφευχθούν τυχόν εχθροπραξίες. Μια διαδεδομένη μορφή συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη συνιστά η σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, που…

Read more

Προστατευτισμός και διεθνείς εμπορικές συμβάσεις: η περίπτωση της NAFTA

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η διεθνής πολιτική σκηνή καλύπτεται από ένα πέπλο έντονου προστατευτισμού. Το δημοψήφισμα για το BREXIT, η πρόοδος ακραίων πολιτικών κινημάτων, οι “κούρσες” εξοπλισμών, το δημοψήφισμα της Τουρκίας, όπως και η άνοδος συντηρητικών πολιτικών προσώπων στα κυβερνητικά επιτελεία, καταδεικνύουν αυτό ακριβώς το κλίμα εσωστρέφειας. Όπως είναι αναμενόμενο, η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα και με…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest