Προοπτικές των ευρωπαϊκών διαστημικών δραστηριοτήτων

της Σοφίας Καρμή. Την 10η Σεπτεμβρίου 2016 διεξήχθη η πρώτη Δημόσια Συζήτηση Πολιτών για το Διάστημα στην Ευρώπη (Citizens’ Debate on Space for Europe), ως διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA). Καθένα από τα 22 κράτη-μέλη της ESA, στα οποία συγκαταλέγεται επισήμως κι η Ελλάδα από το 2005 [1], επέλεξε για συμμετοχή…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest